Εταιρική κοινωνική ευθύνη της Q base R&D

Η Q base R&D διακρίνεται για την ευαισθησία της σε διάφορους τομείς, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε φορείς και ομάδες ανθρώπων που αφιλοκερδώς συνεισφέρουν προς το κοινωνικό σύνολο.