Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων/εικόνων/video

Η ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, εικόνων ή video ασχολείται με την ψηφιακή αναπαράσταση των σημάτων και την ανάλυση, τροποποίηση και εξαγωγή πληροφοριών από αυτά, με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σκοπός της ψηφιακής επεξεργασίας του σήματος/εικόνας είναι η μετατροπή από την αρχική μορφή σε μία νέα μορφή, καλύτερη για τον τελικό χρήστη. Παραδείγματα της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος/εικόνας αποτελούν:

  • Βελτίωση της ποιότητας
  • Εξαγωγή πληροφορίας
  • Συσχέτιση σημάτων
  • Εξαγωγή συμπερασμάτων
  • Συμπίεση σήματος
  • Φιλτράρισμά σήματος