Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης | Search Engine Optimization (SEO)

Το SEO (Search Engine Optimization ή Βελτιστοποίηση ως προς τις Μηχανές Αναζήτησης) είναι μια διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας ώστε να εμφανίζεται όσο το δυνατόν πιο «ψηλά» στα αποτελέσματα σχετικών αναζητήσεων στο Διαδίκτυο.

Σκοπός του SEO είναι η αύξηση της επισκεψημότητας μιας ιστοσελίδας. Σε σχετικές μελέτες ως προς τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο προκύπτει ότι περίπου το 50% των χρηστών που πραγματοποιούν μια αναζήτηση εξετάζουν μόνο τα 3 πρώτα αποτελέσματα ενώ μόλις το 1% προχωράει και στην δεύτερη σελίδα των αποτελεσμάτων. Συνεπώς, μια βελτίωση της κατάταξης μιας ιστοσελίδας, κυρίως αν αυτό συνεπάγεται ότι εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης, έχει ως άμεσο αντίκτυπο την αύξηση της επισκεψημότητάς της.

Όταν πραγματοποιείται μία αναζήτηση στο διαδίκτυο, η μηχανή που την πραγματοποιεί (π.χ. το google) βρίσκει κάποια σχετικά αποτελέσματα, τα οποία στην συνέχεια κατατάσσει σε μία σειρά. Η σειρά κατάταξης προκύπτει από έναν αλγόριθμο «βαθμολόγησης» του κάθε αποτελέσματος (ιστοσελίδας), ο οποίος (μεταξύ άλλων) βασίζεται:

  1. στην ποιότητα κατασκευής της ιστοσελίδας
  2. στην ποιότητα του περιεχομένου
  3. στο πλήθος των εξωτερικών συνδέσμων (links) που καταλήγουν στην ιστοσελίδα

Είναι πολύ εύκολο κάποιος που έχει μια ιστοσελίδα να καταγράψει ποια είναι η κατάστασή της σε σχέση με αναζητήσεις:

  1. πρέπει να καταρτίσει ένα κατάλογο από λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του και
  2. να εκτελέσει μία αναζήτηση για καθένα από αυτά και να καταγράψει την θέση στην οποία εμφανίζεται η ιστοσελίδα του

Ο κατάλογος με σας λέξεις-κλειδιά πρέπει να περιλαμβάνει αρκετά λύματα, όπως το όνομα της εταιρίας, προϊόντα και υπηρεσίες. Από τα αποτελέσματα μπορούμε να κρίνουμε αν χρειάζεται SEO.

Σε καμία περίπτωση! Κάθε ιστοσελίδα βαθμολογείται συνεχώς, συνεπώς η θέση που εμφανίζεται μια ιστοσελίδα σε μια αναζήτηση μεταβάλλεται συνεχώς καθώς μεταβάλλεται το περιβάλλον της, δηλαδή οι υπόλοιπες ιστοσελίδες.

Το SEO βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα κατασκευής σας ιστοσελίδας και στην ποιότητα του περιεχομένου. Συνεπώς το πρώτο και βασικό βήμα για να έχει μια ιστοσελίδα SEO είναι στο σχεδιασμό και τη δομή του περιεχομένου της.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μια εντυπωσιακή σελίδα με εφέ κίνησης δεν συνεπάγεται και καλή ποιότητα κατασκευής.

Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχουν εξωτερικοί σύνδεσμοι (links) που καταλήγουν στην ιστοσελίδα. Αυτό συνεπάγεται ότι μια σελίδα πρέπει να δηλωθεί σε σχετικούς καταλόγους (π.χ. www.in.gr) ή να διαφημιστεί μέσω άλλων ιστοσελίδων (π.χ. σχετικά portals).

Στο Google γράφω link: και το όνομα της ιστοσελίδας μου
(π.χ. link:www.ypepth.gr θα δώσει όλες τις ιστοσελίδες που περιέχουν υπερσύνδεσμο προς το Υπουργείο Παιδείας).

Το ποιο βασικό στοιχείο για να επιλέξετε μια εταιρία για SEO είναι να έχει προηγούμενες σχετικές δουλείες: ζητήστε οπωσδήποτε μια επίδειξη SEO ιστοσελίδων (δηλαδή ιστοσελίδων που εμφανίζονται ψηλά σε αναζητήσεις) από την συγκεκριμένη εταιρία πριν αποφασίσετε!

Δεν είναι απολύτως απαραίτητο αλλά πολύ πιθανό. Είναι σχεδόν αδύνατο μια κακή ποιοτικά ιστοσελίδα να έχει SEO, συνεπώς αν η ιστοσελίδα σας δεν έχει καλή ποιότητα κατασκευής θα πρέπει να φτιαχτεί μία καινούργια.

Όταν κάποιος αποφασίσει να κατασκευάσει μια ιστοσελίδα θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η εταιρία που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του θα πρέπει να της κάνει και SEO. Επίσης αν είναι ήδη κάτοχος μιας ιστοσελίδας και θέλει να της κάνει SEO, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μία φορά (αν και είναι πολύ πιθανό αυτό να μην είναι εφικτό και να χρειάζεται κατασκευή νέας ιστοσελίδας). Όμως, η εφαρμογή SEO μια φορά θα αποφέρει βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Μόνο μέσα από μια μόνιμη υπηρεσία, στην οποία υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και διορθωτικές κινήσεις, μπορεί να επιτευχθεί ένας μακροπρόθεσμος στόχος, όπως το μόνιμο πλασάρισμα της ιστοσελίδας ψηλά στα αποτελέσματα σχετικών αναζητήσεων.