Βιοιατρική Πληροφορική, συστήματα αυτόματης διάγνωσης, πληροφοριακά συστήματα στην ιατρική

Η Βιοιατρική Πληροφορική (ΙΠ) σχετίζεται με το υλικό το λογισμικό και τις μεθόδους/τεχνικές που χρησιμοποιούνται για λήψη, επεξεργασία και διαχείριση των ψηφιακών ιατρικών και βιολογικών δεδομένων. Η ΙΠ άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1970 με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών...

Ασαφή λογική και μοντελοποίηση

Η Ασαφής Λογική (ΑΛ) είναι επέκταση της δυαδικής (σαφούς) λογικής σε περισσότερες από δύο τιμές. Έτσι, ενώ στην περίπτωση της σαφούς λογικής το σύνολο τιμών περιορίζεται σε 0 (ψευδής) και 1 (αληθής), στην ΑΛ το τελικό αποτέλεσμα είναι οποιαδήποτε τιμή από 0 μέχρι 1. Η έννοια της...

Έμπειρα συστήματα, συστήματα υποστήριξής απόφασης

Έμπειρο Σύστημα (ΕΣ) χαρακτηρίζεται ένα σύστημα το οποίο αξιοποιεί τις ειδικές εμπειρίες και γνώσεις των εμπειρογνωμόνων με σκοπό να επιλύσει ή να συμβουλεύσει τον χρήστη στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων μιας καθορισμένης περιοχής ενδιαφέροντος, που θα ήταν δύσκολο αν όχι...

Τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστική νοημοσύνη, εξόρυξη δεδομένων

Η τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι ο κλάδος της πληροφορικής, ο οποίος μελετά την νοήμονα συμπεριφορά και προσπαθεί να αναπτύξει μοντέλα τα οποία επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά. Έτσι, η ΤΝ αποτελεί μια σύνθεση μοντέλων, μεθοδολογιών, εργαλείων και συστημάτων που προέρχονται από...

Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων/εικόνων/video

Η ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, εικόνων ή video ασχολείται με την ψηφιακή αναπαράσταση των σημάτων και την ανάλυση, τροποποίηση και εξαγωγή πληροφοριών από αυτά, με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σκοπός της ψηφιακής επεξεργασίας του σήματος/εικόνας είναι η μετατροπή από...