Διαχείριση διαδικτυακής φήμης | Online Reputation Management (ORM)

Η διαχείρισης διαδικτυακής φήμης αναφέρεται σε εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την σωστή προώθηση της εικόνας μίας επιχείρησης, προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω του διαδικτύου. Με την άνοδο των κοινωνικών δικτύων και των ιστολογίων η φήμη ενός προϊόντος ή επιχείρησης δεν ακολουθεί την γραμμική πρόοδο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κάποιας διαφημιστικής καμπάνιας αλλά υπάρχουν άνθρωποι στο διαδίκτυο που συζητάνε για τα προϊόντα σας, για την επιχείρησή σας άλλοι με θετικά και άλλοι με αρνητικά συναισθήματα. Η διαχείριση διαδικτυακής φήμης αποσκοπεί στο να αναπτύξει εκείνες τις διαδικασίες ώστε να γίνετε εσείς οι κυρίαρχοι της διαδικτυακής σας φήμης και μειωθεί ο αντίκτυπος από τις αρνητικές αναφορές.

Για να γίνει αντιληπτό σε τι χρειάζεται η διαχείριση διαδικτυακής φήμης σε μία επιχείρηση αναλογιστείτε το παράδειγμα: Μία εμπορική επιχείρηση διαθέτει τα προϊόντα της για λιανική και για χονδρική πώληση και παρέχει τις πληροφορίες της μέσω μίας καλοσχεδιασμένης ιστοσελίδας. Στο διαδίκτυο διεξάγονται συζητήσεις και σχολιασμός για τα προϊόντα και την επιχείρηση με αρνητική διάθεση γιατί κάποιοι bloggers δεν είναι ευχαριστημένοι. Τα άσχημα νέα ταξιδεύουν γρηγορότερα από τα καλά και ο σχολιασμός αυτός αναπαράγεται και αρκετό κόσμο. Ένας νέος πελάτης της εταιρίας θέλει να πάρει χονδρική κάποια από τα προϊόντα της και ψάχνει σε μία μηχανή αναζήτησης την εταιρία. Στα πρώτα αποτελέσματα εμφανίζεται η ιστοσελίδα της εταιρίας και στα ποιο κάτω αποτελέσματα εμφανίζονται τα αρνητικά σχόλια από τις συζητήσεις στο διαδίκτυο. Ο ενδεχόμενος πελάτης αμέσως σχηματίζει μία αρνητική άποψη για την επιχείρηση χωρίς καν να έχει μία προσωπική επαφή με την επιχείρηση.

Το παράδειγμα αυτό δείχνει μία πλευρά της αρνητικής διάστασης του διαδικτύου. Η διαχείριση διαδικτυακής φήμης δημιουργεί την υποδομή και τις διαδικασίες ώστε εσείς να είστε οι κυρίαρχοι της εικόνας της επιχείρησής σας και των προϊόντων σας στο διαδίκτυο και να μην αφήνεται στην τύχη μίας μηχανής αναζήτησης να το αποφασίσει για εσάς.

Κάθε υποψήφιος πελάτης είναι διαφορετικός καθώς έχει διαφορετικές ανάγκες. Η Q base R&D δημιουργεί την πολιτική διαχείρισης της ψηφιακής φήμης σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου ή επιχείρησης ξεχωριστά. Αρχικά κάνουμε μία εκτίμηση της αρχικής κατάστασης και αναλαμβάνουμε να διατυπώσουμε με σαφήνεια τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα δράσης. Σε αυτό το στάδιο η επικοινωνία με τον υποψήφιο πελάτη είναι σημαντική. Στη συνέχεια αναπτύσσουμε την υποδομή και αρχίζουμε να ενσωματώνουμε κάποιες διαδικασίες στο αντίστοιχο τμήμα δημόσιων σχέσεων της επιχείρησης. Ένα οργανωμένο πλάνο δράσης χρειάζεται το λιγότερο 6 μήνες για να εκπονηθεί ενώ στο στάδιο σχεδιασμού χρειάζεται τουλάχιστον ένας μήνας ώστε να διατυπωθεί με σαφήνεια η υφιστάμενη κατάσταση και οι στόχοι στο τέλος της δράσης. Όταν ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα ακολουθεί μία παρουσίαση στον πελάτη που αναλύει τι παραλήφθηκε τι πραγματοποιήθηκε και αν κερδήθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί.

Δεδομένης της διαφορετικής προσέγγισης των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο το ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολο να απαντηθεί με κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Είναι διαφορετικές οι διαδικασίες που αναπτύσσονται για μία εταιρία η οποία πουλά τα προϊόντα της στο διαδίκτυο από μία εταιρία που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως ένα απλό μέσω προβολής. Η απουσία διαδικασιών διαχείρισης διαδικτυακής φήμης και στις δύο περιπτώσεις έχουν επίπτωση στις πωλήσεις και των δύο. Αντίστοιχα το χρονοδιάγραμμα δράσης είναι διαφορετικό για κάθε περίπτωση και αποφασίζεται έπειτα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο. Ένα ελάχιστο χρονικό περιθώριο που μπορεί να λάβει μία τέτοια δράση είναι περίπου οι 6 μήνες χωρίς να αποκλείεται και παρεταίρω έκταση.

Η αντίληψή μας στην Q base R&D αφορά μία συνεχή διαδικασία που εντάσσεται στις διαδικασίες μίας επιχείρησης παρά σε ένα συγκεκριμένο έργο το οποίο έχει μία δεδομένη ημερομηνία λήξης. Για να υπάρξουν τα μέγιστα αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχει συνεχόμενη παρακολούθηση και διορθωτικές ενέργειες κάτι που προσφέρει η Q base R&D σε όλους τους πελάτες της.

Το πρώτο στάδιο είναι να μην κάνετε βεβιασμένες κινήσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ώστε ένας συνεργάτης μας να έρθει σε επαφή μαζί σας. Μαζί θα αξιολογήσουμε την απειλή για τη επιχείρησή σας και θα αναλύσουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε το πλάνο δράσης σύμφωνα με τις ανάγκες σας και θα θέσουμε τους άμεσους και έμμεσους στόχους μαζί με το χρονοδιάγραμμα δράσης.

Εάν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας με πελάτες μας που έχουμε ήδη διαχειριστεί την διαδικτυακή τους φήμη για να έχετε και μία προσωπική άποψη ως προς το τι μπορεί να προσφέρει η Q base R&D.

Η απάντηση είναι ναι. Αρκετοί συγγραφείς, ποιητές, πολιτικοί, υποψήφιοι για διάφορες θέσεις, κ.ο.κ. εφαρμόζουν πολιτικές διαχείρισης διαδικτυακής φήμης για να μπορούν να είναι κυρίαρχοι της διαδικτυακής τους εικόνας και αυτή να μην αποφασίζεται τυχαία από μία μηχανή αναζήτησης.