Πώς βρίσκω αν υπάρχουν εξωτερικοί σύνδεσμοι (links) που καταλήγουν στην ιστοσελίδα μου.

Published in

Στο Google γράφω link: και το όνομα της ιστοσελίδας μου
(π.χ. link:www.ypepth.gr θα δώσει όλες τις ιστοσελίδες που περιέχουν υπερσύνδεσμο προς το Υπουργείο Παιδείας).