Πώς μπορώ να έχω μια ιστοσελίδα με SEO;

Published in

Το SEO βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα κατασκευής σας ιστοσελίδας και στην ποιότητα του περιεχομένου. Συνεπώς το πρώτο και βασικό βήμα για να έχει μια ιστοσελίδα SEO είναι στο σχεδιασμό και τη δομή του περιεχομένου της.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μια εντυπωσιακή σελίδα με εφέ κίνησης δεν συνεπάγεται και καλή ποιότητα κατασκευής.

Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχουν εξωτερικοί σύνδεσμοι (links) που καταλήγουν στην ιστοσελίδα. Αυτό συνεπάγεται ότι μια σελίδα πρέπει να δηλωθεί σε σχετικούς καταλόγους (π.χ. www.in.gr) ή να διαφημιστεί μέσω άλλων ιστοσελίδων (π.χ. σχετικά portals).