Η θέση της ιστοσελίδας μου σε σχετικές αναζητήσεις είναι στατική;

Published in

Σε καμία περίπτωση! Κάθε ιστοσελίδα βαθμολογείται συνεχώς, συνεπώς η θέση που εμφανίζεται μια ιστοσελίδα σε μια αναζήτηση μεταβάλλεται συνεχώς καθώς μεταβάλλεται το περιβάλλον της, δηλαδή οι υπόλοιπες ιστοσελίδες.