Πώς μπορώ να βρω αν η ιστοσελίδα μου χρειάζεται SEO ;

Published in

Είναι πολύ εύκολο κάποιος που έχει μια ιστοσελίδα να καταγράψει ποια είναι η κατάστασή της σε σχέση με αναζητήσεις:

  1. πρέπει να καταρτίσει ένα κατάλογο από λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του και
  2. να εκτελέσει μία αναζήτηση για καθένα από αυτά και να καταγράψει την θέση στην οποία εμφανίζεται η ιστοσελίδα του

Ο κατάλογος με σας λέξεις-κλειδιά πρέπει να περιλαμβάνει αρκετά λύματα, όπως το όνομα της εταιρίας, προϊόντα και υπηρεσίες. Από τα αποτελέσματα μπορούμε να κρίνουμε αν χρειάζεται SEO.