Πώς κατατάσσονται τα αποτελέσματα μίας αναζήτησης στο Διαδίκτυο;

Published in

Όταν πραγματοποιείται μία αναζήτηση στο διαδίκτυο, η μηχανή που την πραγματοποιεί (π.χ. το google) βρίσκει κάποια σχετικά αποτελέσματα, τα οποία στην συνέχεια κατατάσσει σε μία σειρά. Η σειρά κατάταξης προκύπτει από έναν αλγόριθμο «βαθμολόγησης» του κάθε αποτελέσματος (ιστοσελίδας), ο οποίος (μεταξύ άλλων) βασίζεται:

  1. στην ποιότητα κατασκευής της ιστοσελίδας
  2. στην ποιότητα του περιεχομένου
  3. στο πλήθος των εξωτερικών συνδέσμων (links) που καταλήγουν στην ιστοσελίδα