Σε τι χρειάζεται το SEO;

Published in

Σκοπός του SEO είναι η αύξηση της επισκεψημότητας μιας ιστοσελίδας. Σε σχετικές μελέτες ως προς τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο προκύπτει ότι περίπου το 50% των χρηστών που πραγματοποιούν μια αναζήτηση εξετάζουν μόνο τα 3 πρώτα αποτελέσματα ενώ μόλις το 1% προχωράει και στην δεύτερη σελίδα των αποτελεσμάτων. Συνεπώς, μια βελτίωση της κατάταξης μιας ιστοσελίδας, κυρίως αν αυτό συνεπάγεται ότι εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης, έχει ως άμεσο αντίκτυπο την αύξηση της επισκεψημότητάς της.