Τι είναι το SEO (Search Engine Optimization);

Published in

Το SEO (Search Engine Optimization ή Βελτιστοποίηση ως προς τις Μηχανές Αναζήτησης) είναι μια διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας ώστε να εμφανίζεται όσο το δυνατόν πιο «ψηλά» στα αποτελέσματα σχετικών αναζητήσεων στο Διαδίκτυο.