Πόσο κοστίζουν οι υπηρεσίες διαχείρισης διαδικτυακής φήμης και πόσο χρόνο χρειάζεται;

Published in

Δεδομένης της διαφορετικής προσέγγισης των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο το ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολο να απαντηθεί με κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Είναι διαφορετικές οι διαδικασίες που αναπτύσσονται για μία εταιρία η οποία πουλά τα προϊόντα της στο διαδίκτυο από μία εταιρία που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως ένα απλό μέσω προβολής. Η απουσία διαδικασιών διαχείρισης διαδικτυακής φήμης και στις δύο περιπτώσεις έχουν επίπτωση στις πωλήσεις και των δύο. Αντίστοιχα το χρονοδιάγραμμα δράσης είναι διαφορετικό για κάθε περίπτωση και αποφασίζεται έπειτα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο. Ένα ελάχιστο χρονικό περιθώριο που μπορεί να λάβει μία τέτοια δράση είναι περίπου οι 6 μήνες χωρίς να αποκλείεται και παρεταίρω έκταση.

Η αντίληψή μας στην Q base R&D αφορά μία συνεχή διαδικασία που εντάσσεται στις διαδικασίες μίας επιχείρησης παρά σε ένα συγκεκριμένο έργο το οποίο έχει μία δεδομένη ημερομηνία λήξης. Για να υπάρξουν τα μέγιστα αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχει συνεχόμενη παρακολούθηση και διορθωτικές ενέργειες κάτι που προσφέρει η Q base R&D σε όλους τους πελάτες της.