Πως μπορώ να ενσωματώσω στην διαδικτυακή μου παρουσία διαδικασίες διαχείρισης διαδικτυακής φήμης;

Published in

Κάθε υποψήφιος πελάτης είναι διαφορετικός καθώς έχει διαφορετικές ανάγκες. Η Q base R&D δημιουργεί την πολιτική διαχείρισης της ψηφιακής φήμης σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου ή επιχείρησης ξεχωριστά. Αρχικά κάνουμε μία εκτίμηση της αρχικής κατάστασης και αναλαμβάνουμε να διατυπώσουμε με σαφήνεια τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα δράσης. Σε αυτό το στάδιο η επικοινωνία με τον υποψήφιο πελάτη είναι σημαντική. Στη συνέχεια αναπτύσσουμε την υποδομή και αρχίζουμε να ενσωματώνουμε κάποιες διαδικασίες στο αντίστοιχο τμήμα δημόσιων σχέσεων της επιχείρησης. Ένα οργανωμένο πλάνο δράσης χρειάζεται το λιγότερο 6 μήνες για να εκπονηθεί ενώ στο στάδιο σχεδιασμού χρειάζεται τουλάχιστον ένας μήνας ώστε να διατυπωθεί με σαφήνεια η υφιστάμενη κατάσταση και οι στόχοι στο τέλος της δράσης. Όταν ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα ακολουθεί μία παρουσίαση στον πελάτη που αναλύει τι παραλήφθηκε τι πραγματοποιήθηκε και αν κερδήθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί.