Παρουσίαση του Προγράμματος ΑΛΕΞΗΛΙΟ στην “Ημέρα Σταδιοδρομίας” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ΑΛΕΞΗΛΙΟ καθώς και των ευρύτερων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Q base R&D πραγματοποιήθηκε στην εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα Σταδιοδρομίας: Χτίζοντας σχέσεις συνεργασίας με την τοπική επιχειρηματική κοινωνία» που διοργανώθηκε από την Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011 στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (ΕΤΕΠΗ). Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε κοινό που αποτελούνταν από μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου της Ηπείρου καθώς και πλήθους φοιτητών, και υπήρξε έντονο ενδιαφέρον τόσο κατά την διάρκεια της παρουσίασης όσο και στις συναντήσεις/συνεντεύξεις που ακολούθησαν.

Το έργο ΑΛΕΞΗΛΙΟ (συστήμΑ προβοΛής Έξυπνων ενδείΞεων για την προστασία από την ΗΛΙακή ακτινΟβολία) χρηματοδοτείται από την Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης», της Δράση Εθνικής εμβέλειας «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» των προγραμμάτων «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ (ΕΣΠΑ 2007-2013). Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα καταγράφει μία σειρά από παραμέτρους σε σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία καθώς και προσωπικά στοιχεία του χρήστη και θα εκτιμάει την επικινδυνότητα από την ηλιακή ακτινοβολία.