Έμπειρα συστήματα, συστήματα υποστήριξής απόφασης

Έμπειρο Σύστημα (ΕΣ) χαρακτηρίζεται ένα σύστημα το οποίο αξιοποιεί τις ειδικές εμπειρίες και γνώσεις των εμπειρογνωμόνων με σκοπό να επιλύσει ή να συμβουλεύσει τον χρήστη στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων μιας καθορισμένης περιοχής ενδιαφέροντος, που θα ήταν δύσκολο αν όχι αδύνατο να επιλυθούν με συμβατικά συστήματα λογισμικού. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με χρήση γνωσιακών κανόνων. Βασικό χαρακτηριστικό των ΕΣ είναι η δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις ανακριβούς/ασαφούς/ελλιπούς γνώσης ή σε εξαιρέσεις των κανόνων, καθώς και η αιτιολόγηση της ληφθείσας απόφασης. Τα ΕΣ βρίσκουν εφαρμογή σε όλους τους τομής της ανθρώπινης δραστηριότητας.