Προτάσεις της Q base R&D στην δημόσια διαβούλευση "Η Έρευνα και η Τεχνολογία βασικός μοχλός ανάπτυξης"


Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για την ανάδειξη κεντρικών προτεραιοτήτων των Δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας που απευθύνονται στον Παραγωγικό Τομέα, με τίτλο "Η Έρευνα και η Τεχνολογία βασικός μοχλός ανάπτυξης", του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=309). Η Q base R&D συμμετείχε στην διαβούλευση με σειρά προτάσεων τόσο σε σχέση με την κατάθεση και αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων όσο και με την γενικότερη λειτουργία της ΓΓΕΤ. Διαβάστε όλο το κείμενο στην σελίδα της διαβούλευσης (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=308#comments). Τα σχόλια κατατέθηκαν από τον υπεύθυνο τεχνολογίας της Q base R&D, Αναστάσιο Κούτλα.

Για περισσότερα νέα από την Q base R&D ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook (Q base R&D) ή την σελίδα μας στο Linkedin (Q base R&D). Διαβάστε το blog της Q base R&D στο wordpress.