Τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστική νοημοσύνη, εξόρυξη δεδομένων

Η τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι ο κλάδος της πληροφορικής, ο οποίος μελετά την νοήμονα συμπεριφορά και προσπαθεί να αναπτύξει μοντέλα τα οποία επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά. Έτσι, η ΤΝ αποτελεί μια σύνθεση μοντέλων, μεθοδολογιών, εργαλείων και συστημάτων που προέρχονται από διάφορες επιστημονικές περιοχές, όπως οι γνωστικές επιστήμες (φιλοσοφία, λογική και ψυχολογία), η μαθηματική επιστήμη (μαθηματική λογική, θεωρία μοντέλων και αποδείξεων) και η πληροφορική, αφού το κυριότερο προϊόν της ΤΝ είναι τα ευφυή πληροφοριακά συστήματα και τα έμπειρα συστήματα. Η ΤΝ βρίσκει εφαρμογή σε επιστημονικές περιοχές, όπως:

  • η φυσική (μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων)
  • η οικονομία (πρόβλεψη ρίσκου δανείων)
  • η ιατρική (ιατρική διάγνωση)
  • η βιομηχανία (αυτοματοποίηση γραμμών παραγωγής)
  • η τεχνολογία (μηχανολογία, ναυπηγική, διαστημική τεχνολογία)
  • η ηλεκτρονική (πρόβλεψη ακολουθίας κωδίκων, μηχανική όραση)
  • η αεροναυπηγική (αυτόματοι πιλότοι αεροπλάνων, προσομοιωτές πτήσης)